בטחון: שינוי של היחס לחיי

"נפש מיוסרת בספקות לא יכול להתרכז הכביש שמוביל להצלחה." ארתור גולדן המוקדש: אזור המקור הגדול ביותר של ביטחון. אמא שלי. כדאי לך לעיין אצל אינטל כדי לקבל עוד מידע. במאמר האחרון הוא משותף עם לך, קורא יקר, הרוח מספר אינסופי של אנשים לנו פולשת בשנה זו: באופן אישי, אני בשמו של אותו כ- "השנה שלמות", השימוש שמתאר במדויק המצב שלי או הזמן שלי, כי אני הולך דרך בחיים שלי. יש המכנים תופעה זו אשר "הם והקציר פירותיו". במקרה שלי, הוא לא לגמרי כך, מה שאני רוצה לומר, כי המצב שלי היא אינטנסיבית יותר, רוחני יותר ויפה ביודעין: הכל נגזר היחס שלי כלפי החיים, מכל הבחינות: הרגשי, הנפשי, הפיזי והרוחני. מבחינה פילוסופית אני אומר כי אני המזופתים מתוך השאלות "מדוע?" אל "על מה?"; לא במובן מעשיות גרידא, אלא לגבי יותר למצוא ראיות מספיקות כדי להתווכח המחויבות שלי לחיים. לאחרונה מצאתי אצל גבריאל חמו מדרשת רוח הגולן אוזן קשבת .

הקפיצה הגדולה, אשר נקבע שינוי זה של היחס לפני החיים היה משהו שהוא, במציאות, לא כל כך פשוט למרבה הצער: יש אמון בעצמך ועוד. אמון הוא העיקרון המנחה אתית אשר מובילה אותנו לחיות בהרמוניה מסוימים; הוא יותר מזה: הוא יש את היכולת להאמין, להיות עם אמונה. בוודאי שמצאת לך יותר מפעם אחת את הרעיון של להיות מסוגל להצליח או להצליח, לעשות משהו קטן לכאורה או משהו "מרשים", בהתחלה שקרים "להתגבר על הפחדים שלך". איכשהו יכול להיות הסכים כי הביטוי וייעוץ חכם: צריך לומר כי "עלינו מלא לתת לנו": היכולות שלנו, כשרונות, מיומנויות יש גישה של שינוי, שימוש ברור הוא, השכל הישר, כאשר מחליטים מה הם או צריך להיות שינויים אלה אשר אנחנו תיישם בחיינו. השינויים מבוצעים, כפי שאנו יודעים, על פי השינוי או יצירה של הרגלים חדשים שיעזרו לנו להשיג את המאוויים הגדול ביותר שלנו. מדוע הם עושים קשה לסמוך על עצמנו אפילו? את התשובה הראשונה שעולה על דעתך היא: "מכיוון"שאנו חיים בעולם כאוטי.

This entry was posted in חדשות and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.