מוסר עבודה: היקף והנפקות

הפגמים באים בתור נוסע, לבקר אותנו כאורחים, להישאר עמוס. ההכללות קונפוציוס, רקע יש זמן רב כבר נדבר בשנים האחרונות את התפקיד של אתיקה עבודה, במיוחד כאשר השחיתות באה לידי ביטוי העשרה לא חוקיות, חוסר אחריות, מחויבות, עניין בהיבטים שונים ולא בקבוצה. חברה חייבת להיות נתמכת המוסר שלהם אחריות חברתית, תשומת לב יש לשלם כמו manifested בארגון, מה הם ההישגים שלה, היקף. בהזדמנות זו אנו נתייחס אליו עם ניתוח היבטים מסוימים אנו רואים משמעותי כדי לקבוע את החשיבות שלה, היקף ההשפעה. הוא אומר, כי מוסר עבודה בהיותנו מקורו בשני ערכים דתיים חילוניים במהלך הרפורמציה, שבקתדרלה, מאוחר יותר הפוריטנים של ארצות-הברית, שאושרה מוסר עבודה רבה באופן תקיף. בגלל מקורותיה דתיים נקראה פרוטסטנטי, אלא גם אתיקה מחזיקים אנשים השייכים מספר מאמיניהן דתיים שונים. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את אינטוסל.

הדת של המבט מוסר עבודה היא כי אתה זה הוא מעשה של שירות לאלוהים שכן, מכיוון שהוא מסייע ליצירת חברה טובה יותר לבני האדם ב סדר השימוש בהן, כל כך הכבד לעבוד למניעת בזבוז מהווים חובות מוסריים. מחקרים שנערכו במספר ארגונים אשר עובדים שיש להם זה מוסר עבודה בדרך כלל מרגיש מחויבות מוסרית לגבי אתיקה, ולא עסק או בחירה רציונלית על פי שנות ה-50 הופיע ערכים תרבותיים חדשים הקשורים התלות ההדדית בין בין ארגונים, עמותות, הסביבה. אנשים התחילו להבין פעולות ארגוניות העבירו עלויות החברה בחוץ יחד עם היתרונות נתפס מומנטום החליט לשפר את יחס תועלת זה עלות. בדרך זו, החברה יכול לקבל יתרונות נוספים נטו של ארגונים, יתרונות העולים על אלה הופצו עם צדק גדול יותר. באופן כללי, הערכים החדשים לקבל השמות של אחריות חברתית, התגובה החברתית או מחויבות חברתית.

צריך לא מפתיע אותנו אומרים, אתיקה ואחריות חברתית הם מושגים המתייחסים, בראש ובראשונה, איכות מערכות היחסים שלנו עם הזמן, נחשב אתיקה מונח מוגדר כחקר כיצד החלטות שלנו להשפיע על אחרים, להגיע אחריות חברתית ואתיקה בארגונים התפתחו באופן משמעותיenrumbando היום לקראת ניתוח המוסרי החלטות, וכן היה חשש של תיאורטיקנים ומנהלי אחריות הארגון לפני החברה. הצורך הוא באותה דרך המחקר של זכויות וחובות בני אדם, כללי המוסר החלים אנשים כאשר לוקחים החלטות, המהות של יחסים אישיים. השפעת מצויר, אחריות חברתית ואתיקה בארגונים הוא בדרך כלל במחלוקת. חלק מהמשקיפים לכפור כי זה בריא, אחרים כי סירוב זה ו- it אחרים יותר מאשר המלח זה או אחר צריך להיות להפריש. חקירות שנעשו, לציין בהקשר זה כי ישנם הבדלים גדולים בין התצוגות. היחס של העובדים עם מוסר עבודה משתנה במידה ניכרת בין כל קבוצה respondent, תלוי בגורמים כגון היסטוריה אישית, סוג של העבודה ואת המיקום של אותו. לבירורים בנושא יש לפנות ל מנכ"ל משרד התקשורת שמבין יותר ממני. נחשב כמו מנתח מה ר בעייתי של המינהל ונצואלה פונה UC ניהול בית הספר, שינויים חברתיים הדרמטיים שהתרחשו בחודש האחרון מחצית המאה ה-20 גם הביאו את הירידה באתיקה. ערכים חברתיים אחרים בתחרות עם מוסר עבודה, הופיעו כמו לדוגמה, האתיקה של השאר, הרצון לשמור על קרוב היחסים הבינאישיים והאמונה של בעל הזכות לקבל תגמולים ללא עבודה. בנוסף חברתי ומדיניות מס החוק שינויים כלליים ביקשו צמצום תמריצים לעבודה ואפילו הם שתקדם את האיסור על עבודה כבדים. לעיל ממחיש את מורכבות היחסים בפעולה וכן המוסר של העובד תלויה בגורמים אשר מערבת שמירה. אולם לעומת זאת לעיל לעיל פילוסופיה בסיסית של אחריות חברתית מציעה כי אנחנו כל חלק ממערכת חברתית ולשתף כל חיינו על פני כדור הארץ באותו. אנו חייבים לפעול חפיפה עם המציאות הזאת, לגרום לנו אחראי על הפעולות שלנו, מקיימת החברה במסגרת מוסרית, אחריות חברתית הטבות אתיקה מניחה כי: רוב החלטות עסקיות יש רכיב אתית, לכן, מנהלים צריכה לכלול את האתיקה לארגונים הבנה. רבות מהחברות להמשיך ולנסות למסד מדיניות אתית יצרו ארגונים ספציפיים ליישום אלה אתיקה מדיניות הרווחה נוטים להצמיח ויכוח מתמיד בין מוסדות גדולים להתחרות. אתיקה היא המחקר של הדרך שבה שלנו החלטות להשפיע על אחרים. קודים של אתיקה, אשר היו דבר נדיר, כעת הופכים תכופים יותר. חברות רבות חושב קודים של אתיקה הם עובדים אזהרה כי החלטות עסקיות צריך לקחת בחשבון שיקולים אתיים וכלכליים. לדידו אחריות חברתית ההנחה: בני מזל יותר החברה אמור לעזור פחות מזל. חברות יש הוזמן כדי להכפיל את העושר של החברה. ארגונים אחריות חברתית לטובת עצמו, הבין היטב, או לפחות להיות מגיבים כוחות חברתיים. מנהלים מבקשים להחיל את עקרונות האמנה החברתית שלו בתהליכים לקבל החלטות ומדיניות של החברות שלהם. מסקנות חייב להזדהות יותר עם התפקיד של אתיקה וניהול לעשות זאת יחד עם אחריות חברתית נותן בחברה, שבה כולם חייבים להיות שנעשתה שלה מבקרים רבים טוענים כי אלה פעמים זה אתיקה במשבר. חדשות יומיות לקרוא הם עוסקים. מחלוקות לגבי התעבורה של השפעה איטליה, יפן, ארצות הברית; ההשלכות של שתל סיליקון חזה; עלויות השכרת רכב עודף את נוהלי מסחר לא הוגן על-ידי קמעונאים גדולים עודדו עניין חדש עבור תפקיד האתיקה בעסקים. כל לעיל מוסיף שערוריות Streetm קיר בכמה מנהלים, פקידי ממשל בארצות הברית וגם באותו ונצואלה, המשבר של עמותות אשראי לדוגמה ב- 1980, המשבר הכלכלי של 2009 אילו ensuciaron את המוניטין של ארגונים רבים. לא נדיר לואיס האריס תשאול שהושלכו באותו זמן ביצעו 70% של הציבור מגיב שלילית לשאלה: חברות אשר המנהלים שלהם להתנהג באופן משפטי ומוסרי אחראים?. זכרו, כי תנאי בסיסי של שפת האתיקה הם ערכים, זכויות, התחייבויות, כללי, יחסים, כי ניהול שלא צריך לזנוח את ההיבטים לזכור.

This entry was posted in חדשות and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.