תוכנית עסקית מנוסה

אתה יכול לענות על השאלה: למה אנחנו צריכים תוכנית עסקית? אני לא חושב שמישהו יכול לענות על שאלה זו, כי הלכה למעשה את התוכנית העסקית משמשת עדיין כל המפעלים. המטרה העיקרית של התוכנית העסקית – הערכה העמדה הכללית. הדבר נעשה על מנת להגדיר מטרות ספציפיות ויעדים של החברה. לעומת זאת, אפריקה ישראל בהחלט מבין את הסיפור. צריך לקבוע מה הבעיות שעלולות להתעורר בעתיד. חשוב לקבוע מה יהיה עסק העוסקת בתחום כמו גם מטרות לעתיד. המטרה לכל דורש ללמוד לפתח אסטרטגיה מפורטת. לענייננו, גבי חמו מדרשת הגולן הוא הכתובת בשבילך. בעצם למה זה מסמך שנקרא תוכנית עסקית. תוכנית מעוצבת עסקים היא ערובה של הישרדות העסק והרווחיות שלה. התוכנית העסקית אמור לשקף גם את כל מקורות המימון הדרושים כדי ליישם את המטרות של הארגון. נקודת המפתח היא גם לזהות את הסיכונים ודרכי בחירתם להתגבר עליה.

This entry was posted in חדשות and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.